Ochrana osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://charmsis.sk alebo https://charmsis.com

Pri predaji Tovaru prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov z našej strany, teda spoločnosti – Mgr. Petra Hegerová IČO: 52459641, so sídlom Jasovská 3186/45, 851 07 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-279180.

Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie uvádzame informácie o tom, aké osobné údaje získavame od zákazníkov na našej webovej stránke www.charmsis.com (ďalej len „webová stránka“), za akých podmienok tieto údaje spracúvame a tiež aké sú práva zákazníkov v súvislosti s týmto spracúvaním.

Okrem osobných údajov, ktoré nám poskytnú priamo zákazníci, rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my získavame rôzne technické informácie od návštevníkov našej internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. cookies. Viac o podmienkach spracúvania týchto údajov uvádzame v časti “Cookie pravidlá“.

Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.

Aké osobné údaje získavame, prečo ich zbierame a ako dlho ich uchovávame

Kúpna zmluva

Osobné údaje kupujúceho, ktoré uvedie v objednávke pri nákupe na našej webovej stránke, konkrétne meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, objednaný tovar a údaje na vykonanie platby, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, čo zahŕňa najmä:

 • vybavenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru,
 • zaslanie oznámenia o stave objednávky resp. o stave doručovania tovaru,
 • vrátenie tovaru resp. vrátenie platby v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy,
 • vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim,

Po splnení zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok pre ďalšie účely právnej ochrany pred budúcimi spormi. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacia lehota, fungovanie súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie po dobu 6 rokov. Údaje z evidencie objednávok potom taktiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 5 rokov.

Poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné; pokiaľ nám kupujúci neposkytne potrebné osobné údaje, kúpna zmluva nemôže byť uzavretá.

Marketing a Multimédiá

Vaše osobné údaje ďalej využívame pre spracovanie pre marketingové účely. Popisu týchto osobných údajov sa venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky.

Zákazníkovi, ktorý na našej webovej stránke uskutočnil nákup tovaru, môžeme zasielať newsletter bez osobitného prihlásenia do marketingového systému, keďže je našim oprávneným záujmom informovať ho o našich novinkách, exkluzívnych akciách a zľavách na naše výrobky a služby. Zákazník má možnosť odoberanie newslettera kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v každom e-mailovom newsletteri alebo uplatnením námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Keďže máme oprávnený záujem poskytovať zákazníkovi také marketingové oznámenia, ktoré sú pre neho relevantné, zaujímavé a osobné, jeho osobné údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie a analýza aktivity zákazníka (vrátane uskutočnených nákupov) na našej webovej stránke,
 • zasielanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.

Komu dáta predávame?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby spojené s manipuláciou Vašich osobných údajov však nezaisťujeme len my, ale využívame i služby tretích strán.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje predané dopravnej spoločnosti, a to:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • Kuriérska spoločnosť DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava

Okrem objednávky spracovávame Vaše osobné údaje v systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to:

 • Fakturačný systém pre malé firmy a živnostníkov, a teda účtovný program Superfaktúra

Žiadnej ďalšej tretej strane Vaše osobné údaje pritom nepredávame za účelom ich ďalšieho spracovania.

Ako Vaše osobné údaje chránime

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Neregistrovaní užívatelia 

 • IP adresa (viď sekcia Cookies)

Údaje potrebné pre technickú podporu a službu kontakt

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa

Údaje potrebné k nákupu

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mailová adresa

Cookies

Používame cookies, teda drobnú súbory vo vašom počítači do ktorých ukladáme údaje tak, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

Nutné cookies sú potrebné na správnu funkčnosť stránky (napr. aby si systém pamätal vaše nastavenia), analytické cookies nám umožňujú sledovať návštevnosť na našej stránke a marketingové cookies používame na správne cielenie reklamy na našich zákazníkov.

V niektorých prípadoch pri zapisovaní cookies zbierame IP adresu našich návštevníkov pre spracovanie treťou stranou, firmou Google. Firma Google zabezpečuje, aby toto spracovanie údajov podliehalo všetkým záväzným právnym nariadeniam ako aj najvyššej miere bezpečnosti. Viac o ochrane osobných údajov pri spracovaní firmou Google.

Ak si neprajete používať cookies, môžete si ich vypnúť vo Vašom prehliadači podľa nasledujúcich návodov pre rôzne prehliadače:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Edge

Pri vypnutí používanie cookies vo vašom prehliadači nemôžeme zaručiť optimálny zážitok z našich webových stránok, služba e-shopu však ostane funkčná.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Tieto pravidlá môžu byť aktualizované. Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom webovej stránky, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.